Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

Stt

Tên hợp đồng

Thời gian thực hiện

Tên chủ đầu tư

Nội dung xây lắp chủ yếu

Khởi công

Hoàn thành

1

2

3

4

5

6

01

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

22/05/2009

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình: Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh

02

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

14/03/2010

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình: Trường Tiểu học Vạn Thạnh

03

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

15/06/2010

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình: Trường Tiểu học Phương Sài

04

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình: Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1

05

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

 

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình: Trường Tiểu học Phước Long 2

06

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

 

 

Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yến Sào Khánh Hoà - Hòa – 248 Thống Nhất, Nha Trang -ĐT:058.3822472 –Fax:058.3829267

Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu công trình: Nhà xưởng sản xuất chính – nhà văn phòng làm việc

Thư viện
Liên kết website
 
 
 
 
 
Thiết kế website      
 
 
 
^ Về đầu trang
;