Năng lực tài chính

 

Charter capital

(Vốn điều lệ)

5.000.000.000 VND

(Năm tỷ đồng)

 

Thư viện
Liên kết website
^ Về đầu trang
;