Thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng

Thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng

Stt

Tên hợp đồng

Thời gian thực hiện

Tên chủ đầu tư

Nội dung xây lắp chủ yếu

Khởi công

Hoàn thành

1

2

3

4

5

6

01

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3

05/07/2009

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình: Xây mới 16 phòng học Trường Tiểu học Vĩnh Nguyên 3

02

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2

05/07/2009

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình: Xây mới 15 phòng học Trường Tiểu học Vĩnh Hải 2

03

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Nhà trẻ 20-10

21/10/2009

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình: Xây mới 6 phòng học nhà trẻ 20-10

04

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Nhà trẻ 2-4

21/08/2009

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình: Xây mới 10 phòng học Nhà trẻ 2-4

05

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trường THCS Lê Thanh Liêm

25/03/10

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình: Nhà đa năng, cổng phụ và cột cờ, cải tạo khu vệ sinh nữ nàh lớp học 10 phòng

06

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trường Tiểu học Vĩnh Hiệp

05/01/2010

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình: Nhà đa năng,

07

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trường Tiểu học Ngọc Hiệp

06/02/2010

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình: nhà lớp học 04 phòng

08

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trường Tiểu học Phương Sài

29/01/2010

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình: Khối nhà hành chính, lớp học 30 phòng, sân và cổng tường rào

09

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trường Tiểu học Phương Sơn

17/12/2010

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình: Cổng tường rào, sân bê tông, nhà bảo vệ và nhà xe

10

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trường Tiểu học

17/12/2010

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình: Nhà đa năng, Cổng tường rào, sân bê tông, nhà bảo vệ và nhà xe

11

Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng Nhà máy chế biến nguyên liệu Yến Sào

 

 

Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yến Sào Khánh Hoà - Hòa – 248 Thống Nhất, Nha Trang -ĐT:058.3822472 –Fax:058.3829267

Thẩm tra thiết kế và dự toán công trình: Nhà máy chế biến nguyên liệu Yến Sào

Thư viện
Liên kết website
 
 
Thiết kế website      
 
 
 
 
^ Về đầu trang
;