Tư vấn giám sát

 

Stt

Tên hợp đồng

Thời gian thực hiện

Tên chủ đầu tư

Nội dung xây lắp chủ yếu

Khởi công

Hoàn thành

1

2

3

4

5

6

01

Tư vấn, giám sát thi công xây dựng công trình

09/02/2009

 

Công ty cổ phần khai thác Thủy điện Sông Giang 2 – 62 Đống Đa, Nha Trang – ĐT: 058.3 512 096
Fax: 058.3512473

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nhà điều hành công trình Thủy điện Sông Giang 2

02

Tư vấn, giám sát thi công xây dựng công trình

15/04/2009

 

 

Công ty TNHH MTV Yến Sào Khánh Hòa – 248 Thống Nhất, Nha Trang -ĐT:058.3822472 –Fax:058.3829267

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Trung tâm dịch vụ tuyến Bắc Nam

03

Tư vấn, giám sát thi công xây dựng công trình

10/08/2009

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang- 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình  Nhà đa năng, khối phục vụ học tập Trường Tiểu học Phước Tiến

04

Tư vấn, giám sát thi công xây dựng công trình

03/11/2009

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: xây mới 08 phòng học Trường Tiểu học Phước Hoà 2

05

 

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

 

08/12/2009

 

 

UBND Xã Cam Hải Tây, Cam Lâm- Bãi Giếng 2, Cam Hải Tây, Cam ranh – ĐT: 058.3859 302

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Đường Bãi Giếng 2 đoạn tư nhà ông Lương Niếu đến km 0+530

06

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

14/12/2009

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang - 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Trường TH Vĩnh Phương 2

07

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

01/03/2010

 

Cty TNHH Du lịch & Thương mại Ngọc Hồng

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Khách sạn Ruby

08

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

04/2010

 

Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yến Sào Khánh Hoà - Hòa – 248 Thống Nhất, Nha Trang -ĐT:058.3822472 –Fax:058.3829267

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: San nền – nhà máy nuớc giải khát cao cấp Yến Sào

 

09

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

26/04/2010

 

Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yến Sào Khánh Hoà - Hòa – 248 Thống Nhất, Nha Trang -ĐT:058.3822472 –Fax:058.3829267

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Trung tâm ẩm thực và quảng bá sản phẩm Yến Sào

10

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

06/10/2010

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Nha Trang
- 24 Hai Bà Trưng, Nha Trang- ĐT:058.3824032

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Trường Tiểu học Phương Sài

11

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

16/06/2010

 

Ban Quản lý dự án các Công trình xây dựng Nha Trang - 6A Lý Tự Trọng, Nha Trang – ĐT: 058.3826828

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Nha Trang

12

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

 

 

Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yến Sào Khánh Hoà Hòa – 248 Thống Nhất, Nha Trang -ĐT:058.3822472 –Fax:058.3829267

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình: Bêtông nền đường – Trung tâm dịch vụ tuyến Bắc Nam

13

Thiết kế thi công công trình

02/05/2011

 

05/08/11

Cty TNHH Thiên Nga Family – 98B Trần Phú, Nha Trang – ĐT: 0982 522 007

Thiết kế thi công công trình khách sạn Thiên Nga

14

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

28/02/2011

 

Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yến Sào Khánh Hoà - Hòa – 248 Thống Nhất, Nha Trang -ĐT:058.3822472 –Fax:058.3829267

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nhà máy chế biến nguyên liệu Yến Sào

15

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

19/04/2011

 

Công ty TNHH Nhà Nước MTV Yến Sào Khánh Hoà - Hòa – 248 Thống Nhất, Nha Trang -ĐT:058.3822472 –Fax:058.3829267

Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Nhà xưởng chính, vỉa hè nhà xưởng, điện động lưc, hệ thống thu gom nước thải đến trạm xử lý nhà máy nước GKCC Yến Sào

Thư viện
Liên kết website
 
Thiết kế website        
 
^ Về đầu trang
;