Kiến trúc - Nội thất văn phòng

Văn phòng JWT tại New York

Văn phòng JWT tại New York
JWT là một trong số những công ty quảng cáo lâu đời nhất thế giới. Văn phòng công ty này được thiết kế chứa 900 người trong 5 tầng lầu. Văn phòng này phản ánh ngành kinh doanh mà JWT đang làm, nhận diện được thương hiệu. Nó được thiết kế bởi Công ty thiết kế Clive Wikinson.

JWT là một trong số những công ty quảng cáo lâu đời nhất thế giới. Văn phòng công ty này được thiết kế chứa 900 người trong 5 tầng lầu. Văn phòng này phản ánh ngành kinh doanh mà JWT đang làm, nhận diện được thương hiệu. Nó được thiết kế bởi Công ty thiết kế Clive Wikinson.

j1 JWTs New Advertising Office (pics and video)

j2 JWTs New Advertising Office (pics and video) 

j3 JWTs New Advertising Office (pics and video) j4 JWTs New Advertising Office (pics and video) 

j5 JWTs New Advertising Office (pics and video) 

j6 JWTs New Advertising Office (pics and video) 

j7 JWTs New Advertising Office (pics and video) 

j10 JWTs New Advertising Office (pics and video) 

j11 JWTs New Advertising Office (pics and video)

j12 JWTs New Advertising Office (pics and video)

j13 JWTs New Advertising Office (pics and video)

j14 JWTs New Advertising Office (pics and video)

j15 JWTs New Advertising Office (pics and video)

j16 JWTs New Advertising Office (pics and video)

Thư viện
Liên kết website
 
 
 
 
 
 
Thiết kế website   
 
 
 
 
^ Về đầu trang
;